۱۳۹۴ شنبه ۵ ارديبهشت  - 2015 4 Saturday
آرشیو خبر آمار بازدید: 1296 کد مطلب: 815  

به یاد معلم نجیبم اقای طراوت

هفته گذشته یکی از معلمان و فرهنگیان نجیب و اخلاق مدار شهرمان مرحوم شادروان غلامرضا طراوت رخ در نقاب خاک کشید و به دیدار معبود رفت.
۱۳۹۲ شنبه ۵ مرداد ساعت 14:50

هفته گذشته یکی از معلمان و فرهنگیان نجیب و اخلاق مدار شهرمان مرحوم شادروان غلامرضا طراوت رخ در نقاب خاک کشید و به دیدار معبود رفت.
در حالی مرحوم طراوت از دنیای ما خداحافظی و به دنیای جاوید پیوست که هنوز هم طراوت و نشاط حاصل از برخورد شایسته و اخلاق مدارانه او با کلاس اولی ها و دانش آموزانی که با مشق و درس و تخته سیاه آشنا نبودند بر خاطره ها جاودان مانده است.
نگارنده خوب به یاد می اورد هنگامی را که برای اول بار پای در مدرسه آزادی نهاد و با چهره بشاش اقای طراوت به عنوان مدیر مدرسه روبرو شد و مدرسه را خانه ای دیگر یافت.
این معلم، اخلاق و دانش را توامان داشت در حالی که نظم ،انضباط و آراستگی خط قرمزهای او برای دانش اموزان بود در بیرون نیز حضور فعال در هیئت امنای مسجد نشان از پیوند او با تدین و تعهد بود..

هنوز نیز نگاه های مودب او را در بستر بیماری و حضور در بیمارستان به یاد دارم.
او قریب 77 سال در این جهان فانی زیست اما خاطره خوش او به خصوص برای دانش اموزانش باقی خواهد ماند..
برای روح سعید ان از دنیا رفته علو درجات مسئلت می نمایم

*مدیر پایگاه خبری سراب فرداامیر : روحشون شاد.
بهمن : خدایش بیامورزد
محبوب عاشری : ایشان یکی ازشخصیت های نمونه وباارزش وبزرگ سراب بودکه در حوزه فرهنگ وتعلیم وتربیت زحمات فراوانی راتحمل نمود یادش همیشه در ذهن مردم سراب بخصوص قشر تحصیل کرده باقی خواهد ماند روحش شاد.
کاسیو : معلم چراغیست گیتی فروز-چراغی که هرگز نیفتد زسوز-روحش شاد
مرتضی مظلومی : واقعا اقای طراوت معلمی با اخلاق و دلسوز بود روحش شاد یادش گرامی
محمد : انسان مومن وبا اخلاق بود
رضا : مرد با ایمان ومردمی وباشخصیت بود خداوندبیامورزد
علی م ر : معلم با ایمان و وظیفه شناس بود خدا رحمت کند
آقائي : زحمات و تلاشهاي ايشان در حوزه فرهنگي واجتماعي براي هميشه درخاطرمردم سراب به يادگار خواهد ماند. روحش شاد ويادش گرامي باد
رساعی : استاد طراوت با وجدان ومتدین وخدا شناس بود روحش قرین رحمت الهی باشد
علیرضا : بنده اخذ مقام دکترا را مدیون معلمان با وجدان همانند مرحوم آقای طراوت میدانم خداوند رحمت فرمایند
مهندس ذاکری : ای کاش جامعه ما پر از اساتید شایسته ومعلم موئمنی همچون استاد فرزانه مرحوم طراوت هاآکنده باشد روحش قرین رحمت حق باشد
صادقی : وجدان کار صداقت نظم وانضباط در همه امور زندگی از خصوصیات جناب آقای طراوت بود طلب مغفرت از درگاه ایزد حق برای ایشان مسئلت دارم
مهندس حامد : مرحوم آقای طراوت یکی از باشخصیت ترین انسانهای بارز وموئمن شهرمان بودند خداوند روح آن معلم عزیز راشاد وبیا مرزد
یونسی : شنیدن خبر تاسف بار در گذشت معلم مهربان ودلسوز شهرمان بسیار اندوهناک میباشد روحش شاد وطلب مغفرت از ایزد حق مسئلت دارم
دکتر امین پور : بنده از شاگردان قدیم آن استاد عزیز بودم بسیار مرد شریف و دوست داشتنی وخداشناس بود خدایش بیامورزد
کاظمیان : احساس مسئولیت ووجدان کاری یکی از مهمترین خصوصیات ایشان بود و همه دانش آموزان را مثل بچه های خود می دانست خدایا قسم به این ماه رحمت آن بزرگوار معلم عزیزم رارحمت و بیامورز
دکتر مرادی پور : بسیار متاثر شدم رسیدن به زندگی با سعادت والگوهای قابل تحسین در خامعه از هدایت وآموخته های آن معلم دلسوز میباشد طلب مغفرت از خداوند آمرزنده برای ایشان مسئلت دارم
محسن : خوشا به سعادت آن معلم عزیز که درماه عزیز ورحمت به درگاه ابدی لبیک گفت خدایا ایشان وهمسر مروحم شان را که در بقیع آرام گرفته بیامورزشان
ناصرپور : آدمهای بزرگ وخداشناس با عزت وبا ایمان در این دنیا زندگی میکنند وبا عزت وباشگوه از این دنیا می روندخداوند بیامورزدشان
احمد : مرد نماز خوان وبا ایمان وخدا شناس بود خداوند رحمتشان فرمایند
مهندس میثم : اشخاص با ایمان وبا تقوا در روزهای خاص از این دنیا می روند خوشا به حال ایشان که در روزهای عزیز ماه رمضان به دیدار معبودشان شتافتند خداوند مرحوم طراوت را بیامرزد
عا بدی : موفقیت در تحصیلاتم رامدیون آن بزرگوار می دانم حق تعالی به حق این ماه رحمت ایشان را بیامرزد
دکتر زارع پور : همینک که بنده استاد دانشگاه هستم سرشت و متانت و صداقت واحساس مسئملیت در کار رااز ایشان یاد گرفتم بار پروردگار را آن معلم دلسوز و مهربانم را ببخش و بیامورز
مهندس رمضانیان : خبر شنیدن در گذشت معلم با شخصیت وخدا شناس آقای طراوت بسیار متاثر شدم خدایش بیامورزد
حق شناس : ایشان شخصی موئمن وبا انضباط واهل مسجد بود قرین عفو و رحمت الهی باشند
ذاکریان : آدم خوش حساب و حلال وحرام را بسیار دقت می کرد وسر لوحه زندگیش بود ایزد منان ایشان را رحمت بفر مایند
رحمتی : من به عنوان یکی از خدمتگزاران این استان از ایشان جز صداقت وایمان کامل به احدیت وانسان با تقوا واخلاق ومنش خوب چیز دیگری سراغ ندارم خداوند بیامرزد
سارمی : دست بی نوایان ودردمندان را محرمانه میگرفت الهی روحش شاد ومملو از رحمت باشد
ابطحی : آدم خاصی بودند در همه جا احترام وشخصیت بالای برا یشان مردم قائل بودند و همین اعمال ورفتار خوب است که در ماه بخشش به رحمت خدا رفتند
رضوی : معلم خوب ورفتاروکردارزیباواهل مسجدوباایمان همه در وجود ایشان نهفته بودخداوند بیامرزدآن سفر کرده مهربانم استاد طراوت را
علی : اینکه خلق الله همه از کسی راضی باشند نشانه یک زندگی پاک وآبرومندانه آنهم با حقوق معلمیه واین خیلی خوبه
حسن پور : مرد موئمن وبا تقوا بود خدا رحمت کند
احمدی : معلم با اخلاق و با ایمان بودند و خیانت در کار نداشتند خدا بیامرزد ایشان را
حسینیان : انسانی دوست داشتنی وبا شخصیت ووظیفه شناس بودند قرین رحمت الهی باشند
محسنیان : شش سال معلم بنده بود وتمام موفقیت هایم را مدیون آن معلم مهربان میدانم خداوند رحمتشان فرمایند
ذاکری : خداوند پدر ومادر استاد طراوت را بیامرزد که چنین انسان با تقوا وبا ایمان وباشخصیت تحویل جامعه دادند خدای صبحان استاد طراوت را ببخش وبیامورز
حق شناس : مرحوم طراوت شاگردان را مثل بچه های خود می دانستند و همین دلسوزی های ایشان باعث گردیده تاهر کدام از شاگردان ایشان در جامعه موفق وپیروز هستند خداوند رحمتشان کند
عاصف : مرد وظیفه شناس ومنضبطی بودند خدایش رحمت کند
عباسپور : خدمات ارزنده وشایانی در راه تعلیم وتربیت این شهر بجا گذاشتند خدا یا آدمهای خوب همچون مرحوم طراوت ها را اگر زنده اند حفظ وشادروان استاد طراوت را رحمت فرمائید
حامد : در بازسازی مساجد محلمان جدی و خیلی زحمت کشیدند اجرش با خدای آمرزنده و روانش پر از رحمت باد
رضائی : تمام خاطرات خوب ودلگرمی های دوران تحصیلاتم که درحال حاضر در مسئولیت یکی از ادارات کشور هستم مدیون شادروان جنت مکان معلم خوبم آقای طراوت هستم خداوند بیامرزد
فرشیدیان : نشانه های یک معلم با اخلاق و با اخلاص کاری وباتقواوسایر خصوصیات زیبا را می توان در سرشت آن معلم مهربان آقای طراوت دید روحش شاد
صانعی : ای کاش همه ماها خاطرات خوب و مثمر ثمر زیبای برای جامعه به یادگار بگذاریم بطوریکه مرحوم طراوت معلم قران بنده بود خداوند به احترام قران ایشان را بیامرزد
اصغر نیا : هر انسانی اعمالش وکارهایش خدایی باشد مطمئنا" عاقبت به خیر می شود به طوریکه معلم عزیزم آقای طراوت انسان وارسته بوده وعاقبت بخیر شدند
کریم زاده : نجابت ومهربانی وصداقت وانضباط و شادابی از وجود و سیمای ان استاد فرهیخته نمایان بود حق تعالی بیامرزدشان
ضیاری : هر زمانی برای اعضای خانواده و اشنایان از ادب وصداقت وانضباط کاری واهل تقوا مثال بزنم استاد عزیزم آقای طراوت را به زبان می آورم روحش با ائمه ممعصوم محشور باشد
مهندس پیلوا : آموزش علمی با بنیان وپایه قوی مدیون آن بزرگوار هستم خدا رحمت کندایشان را
مهندس رسائی : خدمات ارزنده آقای طراوت در ارائه آموزش علمی وتربیتی دانش آموزان بی دریغ وقابل تحسین می باشد خدایش رحمت کند
دکتر صالح نیا : موفقیت هر انسانی با اتکال به ایزد یگانه و بعد با راهنمائی وهدایت صادقانه افراد خیر خواه ومعلمان با وجدان برای رسیدن به آینده درخشان یکی از اعمال بی نظیر آدمهای با تقوا وموئمن متواند باشد وبنده این خصوصیات ارزنده در وجود آن انسان بی ادعا کاملا" احساس نمودم خدای عز وجل استاد طراوت را بیامورزد
الهام : معلم با اخلاق و با وجدان بودند خدا رحمت کند
دكتر فرقانى : استادى فرزانه معلمى دوست داشتنى كه الگويى عينى از ادب ، اخلاق بود ، ياد و خاطره اش در قلب تمام كسانى كه توفيق علم اموزى در محضرش را داشته اند خواهد ماند . مرد نكونامى بود كه نميرد هرگز روحش شاد
ظریفی : معلم شریف وبا احساس مسئو لیت کامل به امور دانش آموزان می رسید خدا رحمت کند
ثالاری : اهل مسجد ومرد خیر خواه وموئمن بودند حداوند رحمت بفرمایند
ناظری : شخصی متعهد و منظبطی بودند وبرای تعلیم وتربیت فرزندان این شهر زحمات فراوانی کشیدند علو درجات الهی برای ایشان مسئلت داریم
پرتو پور : نسبت به نزاکت وتربیت صحیح ودرس خواندن دانش آموزان واحترام به همه از اخلاق ومنش بالای آن بزرگوار بود طلب مغفرت وعلو رحمت از خدای یکتا برای ایشان دارم
سالک زاده : رسیدن بدرجات عالی علمی اول اتکال به خدا وبعد توجه و یزه وعلاقه مند بودن دانش آموزان به یادگیری علم ودانش از سوی استاد طراوت هیچ وقت از اذهان پاک نمی شود خداوند بیامورزد
یوسف زاده : معلم با شخصیت وباتقوا وموئمنی بودند خوشا به حا لش که رستگار وعقبت بخیر شدند خدا بیامورزد
فیروزنژاد : آقای طراوت موئمن و وظیفه شناس وخیر خواه مردم بودند ومایه سرافرازی وافتخارات معلمین برجسته ونمونه شهرمان هستند حق تعالی رحمتشان فرمایند
مزینی : شخصی با ایمان راسخ به دستورات الهی وعاشق ائمه معصومین بود خدا بیامورزد
شاکرنیا : ادب و انضباط ووجدان کاری واحساس مسئولیت برای تک تک دانش آموزان از خصوصیات آن خدا بیامورز بود خدا رحمت کند
پور شریف : خیر خواه مردم بودند و دست بینوایان ودردمندان را محرمانه می گرفت با ائمه محشور باشند
پازوکی : معلم نجیب ووقت شناس ومتدین بودند یادش گرامی روحش شاد
جولایی : بنیان وپایه تحصیلاتم انصافا" با راهنمائی وآموزش درست آن معلم بی نظیر آقای طراوت شکل گرفت خداوند رحمت کند
فلامکی : سعادت در زندگی وعاقبت بخیر شدن مستلزم ایمان به خدا وتوجه وقرار گرفتن در راه وروش ائمه مئصومین واهمیت دادن به این اصول اعتقادات از خصوصیات مربیان دلسوز وباایمان میباشدکه استاد طراوت از موارد مستثنی نبودند قرین عفو ورحمت الهی باشند
مردي با تقو ي ومردم دار وبسيار خوش برخورد بود ميهمان دوست ودست ودلباز بود خدايش بيامرزد : مهرداد يوسفي
محمد جودي : ان مرحوم خوانواده بسيار متديني داشت همسر با تقوي وپرهيزگاري داشت كه در مدينه منوره بديار باقي شتافت و در قبرستان بقيع بخاك سپرده شد از شناختي كه از ان مرحومه اهالي سراب داشتند الحق لياقت همجواري با ائمه معصومين راداشتند روح هر دوي انها شاد
نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :