۱۳۹۴ سه شنبه ۲۴ شهريور  - 2015 9 Wednesday
آرشیو خبر آمار بازدید: 1000 کد مطلب: 927  

فرهنگ نقش محوری در توسعه نیافتگی شهرستان سراب دارد

باید گفت هیچ شهری توسعه نمی یابد مگر اینکه عزم و اراده جدی در فکر و عمل مردم آن بوجود بیاید و اراده همگانی در رفتار و عملکر افراد موثر در این زمینه به ویژه مسئولان ، نخبگان و صاحب نظران آن منطقه فراهم شود .
۱۳۹۲ يکشنبه ۱۷ شهريور ساعت 15:00
سراب فردا:سعید یوسفی (کارشناس ارشد حقوق بین الملل)کارگیری هدفمند خلاقیت های هر جامعه ای یکی از مهمترین اصول راهبردی ایجاد تغییر و تحول در آن جامعه است .اگر نگاهی به دو جامعه پیشرفته و عقب مانده بیندازیم داشتن منابع طبیعی و امکانات مادی صرف شاخص پیشرفت یا عقب افتادگی آنها نیست بلکه به فعلیت نرساندن ظرفیت های بالقوه و استفاده نکردن از نیروهای نخبه و کارآمد ، سطحی نگری و نداشتن نگاه توسعه گرا و ضعف مدیریت و تمرکز آن موجب درجا زدن و عقب افتادگی است .
توسعه مناطق شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه مستلزم چند محور اساسی مانند نوآوری ، اختصاص بهینه منابع ، درک درست از واقعیت ها ، شناخت نیازمندی ها ، نگاه جامع و پرهیز از بخشی نگری و ایجاد فرصت برای صاحبان انگیزه است . برای توسعه شهر یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد ، ورود بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های آن در سطح جامعه است .نباید همه امور را بردوش دولت نهاد و منتظر بود تا دولت که کارش مدیریت کلان جامعه و کشور است به تقدیر امور بپردازد .بلکه باید بخش خصوصی با انگیزه های مردمی و متعالی وارد عرصه شود که در این زمینه توجه به راهکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی جزو اصلی ترین برنامه های قانونگذار و قوه مجریه است .
یکی از این اصول " ایجاد انگیزه " است . باید با توجه به ساختار بومی و منطقه ای هر جامعه و در نظر گرفتن شاخص های مذهبی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و ... انگیزه لازم را برای ورود به بازار کار در میان افراد جامعه ایجاد و تسهیلات لازم در این خصوص را فراهم کرد .
در کنار آن باید " توسعه فرهنگ مشارکت  در جامعه " را تقویت کرد و توجه به منافع جمعی و حساسیت در قبال اجتماع و محیط را در میان آحاد جامعه ایجاد کرد .تا مردم و مدیریت جامعه نخواهند ، هیچگونه جهشی در پیشبرد امور بوجود نخواهد آمد و در اینجا مدرسه ، رسانه ها و مساجد به لحاظ پایگاه اجتماعی بالایی که دارند می توانند نقش موثری ایفا کنند .
" طرح جامع توسعه شهر " یکی دیگر از الزامات توسعه شهری است که باید با توجه به اسناد بالادستی و برنامه توسعه ، سازوکار لازم برای فعالیت هر بخش فراهم شود و چشم انداز هر بخش برای نیل به توسعه را تدوین کرد.این کار با نیاز سنجی و تحلیل و تبیین مشکلات صورت خواهد گرفت .
یکی از عواملی که موجب اعتلای بخش خصوصی می شود و موتور حرکت برای دستیابی به توسعه خواهد بود " ایجاد و تقویت فضای کارآفرینی است  ". با ایجاد این فضا می توان رشد اقتصادی را موجب شد . برای دستیابی به این کار نقش دستگاه های قضایی برای پشتیبانی از بخش خصوصی با هدف حفظ سرمایه آنان و نیز نقش دستگاه های تقنینی برای کاهش بوروکراسی و حذف مالیات های دست و پاگیر و ایجاد معافیت های مالیاتی برای صنایع مولد و حمایت از آن ضروری به نظر می رسد .
البته باید راهکارهای وضع قوانین کارآمد را با مشارکت های اجتماعی فراهم کرد و جذب نیروهای متخصص و کارآمد در بدنه دستگاه های اجرایی از الزامات آن به شمار می رود که می توان آن را در بخش توجه به " سرمایه انسانی  "جستجو کرد .
تاسیس " اتاق فکر  "برای برقراری تعامل میان بخش مدیریتی و عمومی جامعه و استفاده از تجارب نخبگان و فعالان عرصه های مختلف ـ  مهندسی همگرایانه و متنوع و متقاطع دانش ، تجربه و علوم  ـ و نیل به راهکارهای عملی و کارآمد با توجه به اینکه فرصت آزمون و خطا وجود ندارد بیش ازپیش خودنمایی می کند .
"  تنویر افکار عمومی "از طریق اطلاع رسانی هوشمند و دقیق هم باید در توسعه شهر مورد توجه قرار گیرد .این بخش ارتباط تنگاتنگی با توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه دارد ، هرچه اطلاع رسانی جامع و همراه با ایجاد فضای امید و نشاط باشد ، عزم عمومی برای دستیابی به اهداف توسعه بیشتر خواهد بود به ویژه از طریق اطلاع رسانی اینترنتی یا نظم اداری الکترونیک .
نکته کلیدی در مسیر توسعه "  آوردن بخش خصوصی و سرمایه آن به بازار کار"   است . در این بخش دولت نقش اساسی دارد و باید وظایف خود را در میان بخش خصوصی توزیع کند و با کاهش تصدی گری ، سیاست گذاری کرده و اجرا را هم به بخش خصوصی واگذار کند و از طریق ایجاد بورس ، جذب سرمایه های داخلی و خارجی ، تقویت روابط بین الملل ، تضمین حقوق بین الملل ، انتشار اوراق مشارکت ، بخش خصوصی را صاحب انگیزه کند .
نکته ضروری در نیل به توسعه و برطرف کردن نیازهای شهری توجه کافی به مولفه های فرهنگی و اجتماعی است .نباید سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی به توسعه شهر موجب افزایش هزینه های زندگی مردم به ویژه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی شود و در نیل به توسعه باید به ارزش ها و هنجارها توجه کرد و با تحقیق و پژوهش قالب ها را در هم نوردید.
نکته مهم اینکه برای رسیدن به توسعه باید جسارت طراحی مسئله را داشته باشیم و به خودباوری برسیم و خودباوری نقطه مقابل تقلید از مدل های موجود است .
اکنون می توان گفت دلایل توسعه نیافتگی در هر جامعه ای بویژه شهرستان سراب عزیز موانع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی هستند . در این میان فرهنگ نقش محوری در توسعه نیافتگی شهرستان سراب دارد و بحث درباره آن نیازمند تحلیل جامع است اما به طور گذرا به ان اشاره می کنیم .
مجموعه شاخص های سراب در زمینه درآمد ، سرانه ساکنین ، وضع اشتغال و بیکاری در سطح شهرستان ، سطح خدمات وضعیت صنعتی و کشاورزی همه موید توسعه نیافتگی است .
دلایل آن نیز در عواملی همچون نبود حس عالی سخت کوشی و در مقابل سهم خواهی طایفه ای است . گفتمان توسعه کمتر در میان مردم سراب حاکم و قناعت گرایی به صورت منفی در این شهرستان رایج است .
ثروت گرایی عقلانی و مشروع چندان تشویق نمی شود .کارآفرینی اهمیت بالایی ندارد و کارآفرینان از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند . مسئولیت پذیری در میان مردم بسیار کم و واژه "باید ببینم و به من چه "بسیار در گفتمان ها جریان دارد .رویکرد اقتصادی در شهرستان سراب مبتنی بر معیشت است و نه تولید ثروت و هدف در بعضی موارد گذران امروز است .
عدم همکاری میان مسئولان قدیم و جدید شهرستان ، نبود وحدت در بین نهادهای اجتماعی شهرستان از دلایل مهم دیگر در راه توسعه نیافتگی است .
اما عزیزان؛ شهرستان سراب عزیز دارای ظرفیت های درخور توجهی است که ضرورت دارد به نحو شایسته مورد توجه قرار گیرد و با هدایت متمرکز بستر لازم جهت استفاده حداکثری از این توانمندی ها حاصل شود .
به نظر می رسد تاکنون خواسته یا ناخواسته اراده و تصمیمی برای این کار وجود نداشته و یا اینکه به صورت سطحی و بدون توجه به ساختارها از کنار آن عبور شده است و اگر عوامل تاثیرگذار در توسعه یک شهرستان را به دقت بازنگری کنیم پی به این موضوع می بریم که هنوز جا دارد در سراب عزیز روی این مسئله کار جدی شود .
در پایان باید گفت هیچ شهری توسعه نمی یابد مگر اینکه عزم و اراده جدی در فکر و عمل مردم آن بوجود بیاید و اراده همگانی در رفتار و عملکر افراد موثر در این زمینه به ویژه مسئولان ، نخبگان و صاحب نظران آن منطقه فراهم شود .
به امید روزی که شهرستان شهید پرور سراب عزیز سرآمد توسعه در استان آذربایجان شرقی شود.انشاء الله . سعید یوسفی (سراب یار)


پاشایی : از نظرات اقای یوسفی ممنون هستن . انصافا همگرایی در سراب پایین است و هر کس به فکر خودش است .نه نماینده مجلس و نه شورا و... توسعه را ارجح نمی دانند.
نظر شما
نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :