۱۳۹۴ شنبه ۵ ارديبهشت  - 2015 4 Saturday
آرشیو خبر آمار بازدید: 1052 کد مطلب: 960  

كارایی و اثر بخشی دو شاخص ارزیابی عملكردها/عزت اله شادی

۱۳۹۲ پنج شنبه ۴ مهر ساعت 06:06

باسلام و عرض ادب:

عزت اله شادی كاربر سراب فردا:تعریف مدیریت=مدیریت فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی،سازماندهی،بسیج منابع و امکانات،هدایت،و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده،صورت می گیرد.

تعریف سازمان=عبارت است از مجموعه ای از افراد که برای تحقق اهدافی معین در ساختاری آگاهانه با هم همکاری می کنند.

مدیر کسی است که مسؤولیت عملکرد یک یا چند نفر در سازمان را به عهده دارد.

دو شاخص و معیار برای ارزیابی عملکرد یک سازمان کارایی و اثر بخشی است.

کارایی یعنی انجام درست کارها یعنی تولید محصول و ارائه خدمات با قیمت رقابتی و اثر بخشی یعنی درجه و میزان رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده سازمان.برای هرکدام از این شاخص ها روشها و رویه های علمی و ریاضی متناسب ته تخصصی وجود دارد و فقط گفتار شفاهی نیست که بگوییم و بگذریم و همیشه مدعی باشیم بلکه باید با عدد و رقم پاسحگو باشیم.

برنامه ریزی=عبارت است از تعیین هدف،و یافتن یا پیش بینی کردن را تحقق آن.یا عبارت است از تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد.یا عبارت است از تصور و طراحی وضعیت مطلوب،و یافتن و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که نیل به آن را میسر سازد.یا عبارت است از طراحی عملیات برای تغییر یک شیء یا موضوع،برمبنای الگوی پیش بینی شده.

پس از تعاریف مختلف برنامه ریزی استنباط می شود،برای تحقق هدف،قبل از اقدام به استفاده از توان فیزیکی و انجام کار،باید با اقدام به برنامه ریزی،به حد کافی از تواناییهای ذهنی(تخصص) استفاده شود.

سازماندهی=فراگردی است که طی آن،با تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری،وایجاد هماهنگی میان آنها،برای کسب اهداف تلاش می شود.ملاحظه می فرمایید طراحی و تعریف کارها و فعالیت های ضروری،دسته بندی فعالیتها بر حسب مشاغل و منصبهای سازمانی و برقراری رابطه میان مشاغل و منصبهای سازمانی برای کسب اهداف مشترک نیازمند ضرورت تخصص و علم و دانش و آگاهی در آن رشته و حرفه خاص است.آقای خوانساری آیا در حرفه شما که معماری و آرشتیکت است یک فرد شیمی دان می تواند مثل شما عمل کند؟حالا فرد عادی جای خود دارد.

منظور از بسیج منابع و امکانات در تعریف مدیریت یعنی بازار یابی و مدیریت بازار،تامین سرمایه و منابع مالی(مدیریت مالی)،تامین مواد،وسایل و تجهیزات فنی(مدیریت پشتیبانی)،استفاده از منابع حقوقی و مقررات(مدیریت بررسی قوانین و مقررات و استفاده از منابع حقوقی)بطوریکه ملاحظه می فرمایید هرکدام از این مفاهیم دارای تخصص های علمی و فنی در گرایش های مختلف علم اقتصاد،مالی و فنی مهندسی در سطوح بالا می طلبد که اگر مدیریت بر مبنای غیر از اینها باشد یعنی هدر دادن و حیف کردن منابع کمیاب اجتماع و به عبارتی یعنی خیانت در امانت و امانتی که حق همه آحاد ملت است و اختصاص به طیف خاصی نمی باشد و همه به تساوی در آن حق دارند.

اهمیت هدایت به حدی است که برخی از صاحبنظران علم مدیریت،موفقیت هر مدیر را در گرو توان وی در هدایت نیروی انسانی می دانند،ومدیریت را عبارت از "انجام کار به وسیله دیگران برای تحقق اهداف مورد نظر" می دانند.شیوه های هدایت و رهبری بشدت تحت تاثیر محیط فرهنگی جوامع قرار دارد و همیشه در حال تغییر و تحول می باشد و بنابراین نمی شود شیوه هدایت صد سال پیش را امروز اعمال نمود.به عبارت دیگر رهبری یعنی "اقدام برای ترغیب دیگران به تلاش مشتاقانه برای نیل به اهداف معین" پس چون نیازهای بشر امروز با نیازهای بشر صد سال پیش خیلی تغییر یافته و متفاوت شده لذا امروز باید از روشهای نوین و امروزی که بر گرفته از تجربه بشری و توافق جمعی و قرارداد اجتماعی است استفاده شود تا سازمان ها کارآمد و اثر بخش شوند وهرکس می خواهد در این فضا فعالیت و مشارکت داشته باشد باید با حق تساوی استفاده از فرصت های اجتماعی خود را مسلح به علم و دانش نیاز جامعه نماید تا به در حل مشکلات جامعه تاثیر گذار باشد نه اینکه خود باعث هدر رفت منابع جامعه شود.rasol : اشاره متقنی فرمودید وتا زمانیکه را نت خواری مخصوصا در حوزه مدیریت از بین نرود ومدیران کارامد وکاربلد ودلسوز سر کار نیایند ودر روی همین پاشنه بچرخد جامعه در هیچ زمینه ای نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه سیر قهقرایی خود را ادامه خاهد داد
نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :